İnsan Kaynakları Vizyonumuz Dinamik Olma…

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilirlik ve Dürüstlük…

Teknik Basım ilkeleri çerçevesinde, iş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Müşteri Duyarlılığı…

Müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi müşteri mutluluğu yaratır.

Özgüvene Sahip Olma…

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Sürekli Gelişim ve Kalite Odaklılık…

Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Takım Ruhu ve Dayanışma…

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Topluma Duyarlılık…

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.

İş Başvuru Formu

Adı Soyadı :

E-Mail :

Doğum Tarihi :

Doğum Yeri :

Cinsiyeti :

 Bay Bayan

Medeni Hali :

 Evli Bekar

Uyruğu :

 TC Diğer

Askerlik Durumu :

Ehliyet :

 Var Yok

Ehliyet Tipi :

 B C D E F G H

SRC Belge Tipi :

 SRC1 SRC2 SRC3 SRC4

Adresi :

İlçe / Semt :

Şehir :

Telefon :

Cep Telefonu :

Öğrenim Durumu :

 İlk Öğretim Orta Öğretim Lise Lisans Yüksek Lisans

İngilizce :

 Bilmiyorum Başlangıç Orta İyi Çok İyi

Çalışmak İstediğiniz Görev, Pozisyon :

Referanslarınız :

Adı Soyadı: ............

Telefon: .................

Ünvan, Görev: ......

Email: ...................

İş Tecrübeleriniz :

Eklemek İstedikleriniz :